x

Kaks : 0,70 (Katlar alanı toplamı arsa alanının %70 i kadar olabilir. Tek kat yapılacaksa arsa alanının % 70 i kadar alana bina oturtulabilir.)

Minimum yapılaşma koşulu: 0,25 (Arsa alanının % 25 inden az taban alanlı proje üretilemez.)

Hmax : Serbest (yapılaşmada yükseklik sınırı yok)