x

Çevre ve Orman Bakanlığının 2005-3 sayılı Genelgesi ve 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Osmaneli Organize Sanayi Bölgemize ortak 90 m3/gün kapasiteli Evsel nitelikli Paket Atık su arıtma tesisi yapım işi 2019 yılında yapılmıştır.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Evsel nitelikli atık sularının arıtılmış olarak Sakarya nehrine deşarj hattı 2020 yılı sonu itibari ile tamamlanmış ve hizmet vermeye başlanmıştır.