x

Vizyon; Ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan sanayicilerimizin hizmetlerini aksatmamak adına alt yapısıyla ortak ihtiyaçların aynı çatı altında giderilebildiği, istihdam, teşvik ve ulaşım avantajlarından en etkili şekilde faydalanabildiği ekonomik bir tesis oluşturmaktır.  Teknolojik  gelişmeleri yakından takip ederek hizmetlerin kalitesini ve sürekliliğini, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği prensibiyle devam ettirmektir.

Misyon; Türkiye’nin ekonomisine; üretim ve ihracat ile katkı sağlamak, yüksek katma değerli ürün üreten ihracatçıya, rekabet edilir ortamı tesis etmek ve üretim faktörlerine ekonomik ve en kolay yolları ile ulaşmalarına katkı sağlayacak en donanımlı ortamı tesis etmek.